Makaleler / Elektronik / Programlar / Microcode Studio


Yazar: Mehmet Özlav
Gönderen: Elektro   Tarih: 06-12-2007 13:33
Yorumlar: (0)   Oylar:
Pic Basic Pro programlama dilinde yazılan bir program yazmak ve derlemek (compiler) için Microcode Studio programı kullanılmaktadır. Herhangi bir editörde yazılan Pic Basic Pro kodları Microcode Studio programına aktarılabildiği gibi, bu programın kendine has editörü de bulunmaktadır. Şekilde Microcode Studio programının ana sayfası görülmektedirBu yazılımda da tüm windows programlarında olan standart dosya aç, kapat, kaydet menüleri vardır. Bunlara ilaveten Programmer, Compiler, Tools, Option ve çalışılacak mikrodenetleyiciyi seçmemize yarayan combo box vardır. Program yazmak için Tools Option dan bazı Pic Basic Pro program dosyalarının yerini göstermek gerekmektedir. Aşşagıdaki şekilde program ile ilgili ayarları yapabileceğimiz Options bölümü görülmektedir. Burada kullanılacak derleyici (compiler) ile ilgili ayarlar, editör ile ilgili yapılacak ayarlamalar bulunmaktadır. Editor bölümünde ise yazım sırasında kullanılacak font,renk karakter büyüklükleri ayarlanabilmektedir. Online Updating bölümü ise programdaki güncellemeleri takip edebilmek için seçenekler bulunmaktadır.Bu işlemlerden sonra programımızı oluşturabiliriz. Aşağıdaki örnekte 4bit modda PIC’e bağlanan bir LCD’de iki satırlık bir cümleyi yazdıran program gösterilmiştir. Bir LCD’ye ilk komutu göndermeden önce program en az 0.5 sn bekleme yapması gerekir. Çünkü LCD’nin verileri göstermeye başlaması kısa bir süre alır. LCD’ye bir komut gönderebilmek için o komutun önüne $FE yazmak gerekir. Pic Basic Pro pin bağlantılarının başka bir şekilde bağlanacağı belirtilmedikçe LCD’nin spesifik pinlere bağlandığını farzeder. PBP 4-bitlik veriyolu ile PIC’in PORTA.0-PORTA.3 uçlarının LCD’nin DB4-DB7 uçlarına, register seçme ucunun PORTA.4’e ve enable ucunun PORTB.3’e bağlandığını farzeder. PBP ayrıca 2 satırlık LCD’lerin kullanılabilmesi için gerekli tanımlamaları otomatik yapar.


' LCD'yi 4-bit modunda kullanmak için örnek PicBasic programı
' LCD aşağıdaki noktalara bağlanmalıdır:
' LCD PIC
' DB4 PortA.0
' DB5 PortA.1
' DB6 PortA.2
' DB7 PortA.3
' RS PortA.4 (5 volt'a 4.7K pullup dirençleri eklenecek)
' E PortB.3
' RW Toprak
' Vdd 5 volt
' Vss Toprak
' Vo 20K potansiyometre (veya toprak)
' DB0-3 bağlantı yok
Pause 500 ' LCD başlangıcı için bekleme süreci
loop: Lcdout $fe, 1 ' LCD ekranını temizle
Lcdout "Merhaba" ' ekrana merhaba yaz
Pause 500 '.5 saniye bekle
Lcdout $fe, 1 ' LCD ekranını temizle
Lcdout "Dunya"
Pause 500 '.5 saniye bekle
Goto loop ' daima devam et

Verilen örnekte ilk komut pause 500 ile LCD’nin karakterleri gösterebilmesi için gerekli süre olan 0.5sn lik bir bekleme yapmak için kullanılmıştır. Lcdout $fe, 1 komutuyla ekran silinir. Lcdout "Merhaba" komutuyla ekrana “merhaba” yazılır, daha sonra tekrar 0.5 sn bekleme yapılır, ekran temizlenir, Lcdout "Dunya" komutuyla ekrana “Dunya” yazılır 0.5sn bekleme yapılır ve Goto loop komutuylada programın başa dönerek devam etmesi sağlanır.

Şekilde LCD’de “Merhaba Dunya” yazdıran program görülmektedir.Bu kodları yazdıktan sonra F9 tuşuna basarak programı compile edebiliriz. Yazdığımız programı kaydettiğimiz klasörde derlenmiş olarak ASM ve HEX uzantılı dosyaları bulabiliriz.