Makaleler / Elektronik / İletişim Teknolojisi / GPRS Nedir ?


Yazar: Burcu Derelioğlu
Gönderen: Admin   Tarih: 06-01-2009 05:05
Yorumlar: (0)   Oylar:
Henüz yorum yapılmamıştır.


GPRS, verilerin mevcut GSM şebekeleri üzerinden 28.8 kbps’den 115 kbps’ye kadar varabilen hızlarda iletilmesine imkan veren, cep telefonu, diz üstü bilgisayar, PDA ve diğer mobil cihaz kullanıcılarına kesintisiz İnternet bağlantısı sunan, paket radyo prensibine dayalı mobil iletişim servisidir [9] .

GPRS sisteminin standartları, ETSI tarafından 1995 yılında oluşturulmaya başlanmış ve 1998 yılında tamamlanmıştır. GPRS, büyük bir bağlantı kanalını kullanıcılar arasında paylaştırarak etkinliğini önemli oranda artırmıştır. Böylece kullanıcılar yüksek veri hızlarına ulaşabilmişlerdir [10].

GPRS, aralıklı, periyodik olmayan veri iletiminde, küçük veri miktarlarının sık iletiminde ve büyük veri miktarlarının sık olmayan iletiminde şebeke kaynaklarının verimli ve ekonomik kullanımına olanak sağlamaktadır. GPRS’te PTP(Point to Point- Noktadan noktaya) destek servis tipi tanımlanmıştır. PTP servisi iki kullanıcı arasında bir veya daha fazla paketin iletimini sağlamaktadır [11,12].

GPRS kullanıcıları daha kısa erişim süresine ve daha hızlı veri akış oranına sahiptir.Geleneksel GSM sisteminde, bağlantı kurulum süresi birkaç saniyeyi almaktadır ve veri iletim hızı 9.6 kbps ile sınırlıdır. GPRS, ağ oturum kurulumunu bir saniyenin altında gerçekleştirmekte ve veri hızı teorikte 170 kbps değerlerine ulaşmaktadır [8].

GPRS paket veri iletişimi, ücretlendirme açısından devre anahtarlamalı servislerden daha uygundur. Devre anahtarlamalı hizmetlerde, ücretlendirme bağlantı süresince yapılmaktadır. Bu durum grupsal trafik uygulamalarında oldukça dezavantajlıdır.Kullanıcı bir web sayfasında sörf yaparken bile ücret ödemektedir. Buna karşılık paket anahtarlamalı hizmetlerde, ücretlendirme transfer edilen veri miktarına göre yapılmaktadır. Kullanıcı uzun süre bağlı olsa bile eğer veri transfer etmiyorsa
ücretlendirmeye tabi tutulmayacaktır [8].

2.1. GPRS Sistem Özellikleri

Bu bölümde önce GPRS’in veri iletişim karakteristiği daha sonra GPRS sınıfları, GPRS hizmet kalitesi, GPRS kullanıcı özellikleri, GPRS şebeke özellikleri ve son olarak ta GPRS sınırlamaları anlatılacaktır.

2.1.1. Veri iletişim karakteristiği

Veri iletişiminde devre anahtarlamalı iletişim ve paket anahtarlamalı iletişim olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır.

Devre anahtarlamalı iletişimde, kullanıcılar arasında bir alana bağlı, belirli bir zaman aralığında veya belirli bir frekans bandında uçtan uca bir bağlantı kurulmaktadır.İletişim taraflar arasında yol kurulunca başlamakta ve görüşme süresince kurulan yol tutulmaktadır. Görüşme sona erdiğinde bağlantı kesilmekte ve bu bağlantı başka kullanıcılar için yeniden kullanılabilir hale gelmektedir.

Paket anahtarlamalı veri iletişiminde sistem, bir uç noktadan başka bir uç noktaya erişmek üzere bir mesaj gönderildiğinde, mesajı belli uzunluklardaki “paket” adı verilen parçalara ayırmaktadır. Oluşturulan paketler ayrık olarak iletilmektedir. Ulaşılması istenen uç noktanın adresi her bir pakete eklendikten sonra paketler kanallara gönderilmektedir. Bir mesaja ait paketler farklı yollar izleyerek farklı gecikmelerle alıcıya erişebilmektedir. Alıcının mesajı doğru olarak değerlendirebilmesi için pakete sıra numarası eklenmektedir. Şebeke ihtiyaç durumunda paketlerden oluşan veriyi dağıtmaktadır. Bu sebeple bir radyo kanalı birden fazla mobil istasyon tarafından eşzamanlı olarak paylaşılabilmektedir. Bir mobil istasyon sekiz radyo zaman dilimini eşzamanlı olarak kullanabilmektedir. Bir mobil istasyon bir veri paketi oluşturduğunda, şebeke paketi adresine uygun olan ilk radyo kanalından göndermektedir. İletim esnasında farklı paketler farklı radyo kanallarını kullanabilmektedir [8].

Şekil 2.1’de devre anahtarlamalı ve paket anahtarlamalı iletişim yapısı görülmektedir.Şekil 2.1. Devre anahtarlamalı ve paket anahtarlamalı iletişimin karşılaştırılması


Şekil 2.1’de görüldüğü gibi devre anahtarlamalı iletişimde A ve B noktaları arasındaki iletişim için uçtan uca bir bağlantı kurulmuştur ve bağlantı süresince hat diğer kullanıcılara hizmet verememektedir. Paket anahtarlamalı iletişimde ise A ve B uçları arasında uçtan uca bir bağlantının kurulmadığı ve eş zamanlı olarak birden fazla paketin taşınabilirliği görülmektedir.

GPRS’in taşıyıcı hizmeti uçtan uca paket anahtarlamalı veri transferini gerçekleştirmektedir. PTP (Point to Point- Noktadan Noktaya) ve PTM (Point to Multipoint -Noktadan Çok Noktaya) hizmeti olmak üzere iki farklı türü vardır. PTP hizmeti iki kullanıcı arasında veri paketlerinin transferini gerçekleştirmektedir. PTP, bağlantısız kip(Connectionless Network Service - CLNS) ve bağlantılı kip(Connection Network Service - CONS) olmak üzere iki kipi desteklemektedir.

Çizelge 2.1’de PTP hizmetleri ve uygulamaları verilmiştir [8].
Çizelge 2.1. PTP GPRS hizmetleri


Çizelge 2.1’de görüldüğü gibi bağlantılı kip daha çok güvenlik gerektiren kredi kartı onaylama, veritabanı erişimi gibi uygulamalarda kullanılmaktadır. Gönderici ile alıcı arasında mantıksal bağ kurulur. Gönderilen paketin alıcıya ulaştığından emin olunması gerekir. Bağlantısız kip ise daha çok web ve e-mail uygulamalarında kullanılmaktadır. Gönderici ile alıcı arasında mantıksal bağ kurulmaz. Paket kaybı oluşabilir.

PTM hizmeti ise bir kullanıcıdan çok kullanıcıya veri paketlerinin transferini gerçekleştirmektedir. Üç çeşit PTM hizmeti vardır [30]:

1. PTM-M (PTM Multicast): Çoklu yayın hizmeti kullanılarak, veri paketleri belirli coğrafik alan içerisine yayılır.

2. PTM-G (PTM Group): Grup çağrı hizmeti kullanılarak, veri paketleri bir kullanıc grubuna adreslenir ve grup üyelerinin bulunduğu bölge olan coğrafik bölge dışına gönderilir.

3. IP-M (IP Multicast): Çağrıları üyelerin bulunduğu coğrafyadan bağımsızdır.

Çizelge 2.2’de PTM hizmetleri ve uygulamaları görülmektedir [8].Çizelge 2.2. PTM GPRS hizmetleri


Bu hizmetler dışında, GPRS üzerinden SMS (Short Message Service) göndermek te mümkündür. Ayrıca CFU (Call Forwarding Unconditional- Koşulsuz Çağrı İletme), CFNRC (Call Forwarding on mobile subscriber Not Reachable- Erişilemeyen Gezgin Aboneye Çağrı İletme) ve yakın kullanıcı grubu gibi ek hizmetler geliştirilebilmektedir [8].

2.1.2. GPRS sınıfları

GPRS, kaynakların kullanıcılar arasında dinamik olarak paylaşımını desteklemektedir. Bu sebeple GPRS üç temel sınıfa ayrılmaktadır [31]:

A sınıfı: Devre anahtarlamalı ve paket anahtarlamalı bağlantıları herhangi bir kesinti olmaksızın aynı anda desteklemektedir.

B sınıfı: Herhangi bir anda iki hizmetten sadece birisini desteklemektedir. GSM ve GPRS’e aynı anda bağlantı yapabilir ancak bir sesli çağrı geldiğinde GPRS ile veri transferi geçici olarak beklemeye alınır, sesli görüşme sona erdikten sonra veri transferi kaldığı yerden devam eder.

C sınıfı: Herhangi bir anda iki hizmetten sadece birisini desteklemektedir. Hem GPRS hem de GSM hizmetlerini aynı anda kullanım ve kayıt mümkün değildir. Sadece SMS mesajları aynı zamanda alınabilmekte ve gönderilebilmektedir.

2.1.3. GPRS hizmet kalitesi

Mobil paket veri uygulamalarının hizmet kalitesi (Quality of Service) gereksinimi çok çeşitlidir. Bu gereksinimler içerisinde gerçek zamanlı çoklu ortam, Web’de sörf yapma, e-mail transferi çok önemlidir. GPRS QoS profil tanımlamalarında hizmet önceliği, güvenilirlik, gecikme ve gönderme parametreleri kullanmaktadır [32]:

Hizmet önceliği: Bir hizmetin diğer hizmetlere göre önceliği demektir. Yüksek, normal ve düşük olmak üzere üç seviyesi bulunmaktadır.

Güvenilirlik: Uygulamanın ihtiyacı olan gerekli iletim karakteristiklerini gösterir. Belirli bir maksimum değeri sağlamada, kopyalamada ve paketlerin bozulmasına karşı güvenilirlik olmak üzere üç sınıfta tanımlanmaktadır.

Gecikme parametresi: Ortalama gecikme ve %95’lik gecikme için maksimum değerleri tanımlar. Gecikme, iki mobil istasyon arasında veya bir mobil istasyon ile harici paket veri ağlarının ara birimleri arasındaki uçtan-uca transfer zamanı olarak tanımlanır. Bu gecikme GPRS ağlarındaki istek, radyo kaynaklarının tahsisi ve omurgadaki gecikmeleri içerir. Bu kavrama GPRS ağı ile harici ağ arasındaki gecikme dahil edilmez.

Gönderme parametresi: Ortalama bit oranı ve maksimum bit oranı olarak belirlenmektedir.

Hizmet kalitesi profilleri her oturum için mobil kullanıcı ile ağ arasında kullanılabilmektedir. Hizmet ücretlendirilmesi transfer edilen veri büyüklüğüne, hizmet tipine ve seçilen QoS profiline bağlıdır.

2.1.4. GPRS kullanıcı özellikleri

GPRS kullanıcı özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Servis erişimi: Kullanıcı GPRS’i kullanabilmek için, GPRS uyumlu bir mobil terminale, GPRS desteği sağlayan GSM şebekesi aboneliğine, GPRS verisinin alınması ve gönderilmesi hakkında bilgiye ve GPRS üzerinden verinin gönderileceği veya alınacağı bir hedefe sahip olmalıdır. SMS’te bu hedef genellikle bir mobil telefon olurken GPRS’de bu hedef bir İnternet adresidir.

Anında erişim: GPRS, ihtiyaç olduğunda verinin gönderilebildiği veya alınabildiği acil bağlantıları kolaylaştırmaktadır. Bir çevirmeli modem bağlantısına gerek yoktur. Bu yüzden GPRS kullanıcıları “daima bağlantılı” olarak nitelendirilmektedir. Anında erişim paket anahtarlamalı GPRS’in, devre anahtarlamalı haberleşmeye göre önemli avantajlarındandır[29].

Hız: GPRS, aynı anda sekiz zaman dilimini kullanarak teorikte maksimum 171.2 kbps’e hıza ulaşılabilmektedir. Bu GPRS’in GSM şebekelerindeki devre anahtarlamalı veri servislerinden 10 kat daha hızlı olduğunu göstermektedir [8].

Yeni ve daha iyi uygulamalar: GPRS, GSM şebekeleri üzerinden daha önce devre anahtarlamalı haberleşme hızı ve SMS’deki mesaj uzunluğu sınırlamaları yüzünden uygulanamayan pek çok uygulamaya olanak sağlamaktadır.

2.1.5. Şebeke özellikleri

GPRS şebekesi özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Paket anahtarlama: GPRS, varolan devre anahtarlamalı GSM şebekelerinde paket bazlı iletişimi gerektirmektedir. GSM ve GPRS için veri iletiminde kullanılan her iki yöntem de temelde GSM standartlarına göredir. Şebeke operatörlerine iki yeni altyapı düğümü eklemesi ve varolan bazı şebeke elemanlarında yazılım değişikliğine gidilmesiyle GPRS desteği sağlanmıştır. GPRS ile veri iletilmeden önce paketlere ayrılır. Paketler farklı yollardan alıcı uca ulaştırılır ve orada tekrar birleştirilerek veri orijinal haline getirilir.

Spektrum verimliliği: Paket anahtarlamalı haberleşmede GPRS radyo kaynakları, sadece veri alınırken veya iletilirken kullanılmaktadır. Bir radyo kanalı bir mobil kullanıcıya belli bir süre için ayrılmakta, uygun olan radyo kanalları aynı anda pek çok kullanıcı arasında paylaştırılabilmektedir. Az bulunan radyo kaynaklarının verimli kullanımı, pek çok GPRS kullanıcısının aynı bant genişliğini paylaşması ve tek bir hücreden hizmet alabilmeleri anlamına gelmektedir. Spektrum verimliliğinden dolayı sadece trafiğin yoğun olduğu saatlerde kullanılan boş kapasitelere daha az
gereksinim duyulmaktadır.

TDMA(Time Division Multiple Access) ve GSM desteği: GPRS sadece GSM’e dayanan mobil şebekelere uygulanacak bir servis olarak tasarlanmamıştır. Kuzey ve Güney Amerika’da kullanılan IS-136 TDMA standardı da GPRS’i desteklemektedir[29].

İnternet işlemleri: GPRS, varolan İnternet ve GPRS şebekesi ile bir arada çalışarak mobil İnternet bağlantısına olanak sağlamaktadır. Sabit İnternet şebekeleri üzerinden kullanılan herhangi bir servis (TCP(Transmission Control Protocol- İletim Kontrol Protokolü), UDP(User Datagram Protocol- Kullanıcı Veri Protokolü), telnet, e-mail)GPRS sayesinde mobil şebekeler üzerinden de kullanılabilmektedir [33].

2.1.6. GPRS sınırlamaları

Ses dışı mobil servisleri ile spektrum verimliliği, fonksiyonelliği ve yetenekleri açısından GPRS büyük ilerleme kaydetmiş bir mobil servistir. Ancak GPRS’in bazı sınırlamaları vardır.

Bütün kullanıcılar için sınırlı hücre kapasitesi: GPRS, bir şebekenin varolan hücre kapasitesini etkilemektedir. Sınırlı radyo kaynağı vardır. GPRS kanal ayırma işlemini dinamik olarak yönetmek zorundadır [29].

Gerçek hızın teorik hızdan çok düşük olması: Teorik maksimum 171.2 kbps’lik hıza ulaşmak için tek bir kullanıcının bütün zaman dilimlerini hiçbir sınırlama olmaksızın kullanması gerekmektedir. Ancak şebeke operatörü bütün zaman dilimlerini tek bir GPRS kullanıcısına tahsis etmemektedir. Bu yüzden bir GPRS kullanıcısına verilen bant genişliği sınırlı olmaktadır. Ancak EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution- GSM Gelişmesi İçin Geliştirilmiş Veri Hızları) veya UMTS(Universal Mobile Telecommunications System- Uluslararası Mobil Telekomünikasyon Sistemi) ile mobil kullanıcıların yüksek mobil veri hızları ile işlem yapması mümkün olmaktadır [6].

İletim Gecikmeleri: Aynı adrese gidecek olan GPRS paketleri farklı yolları kullanabilmektedir. Bu durum, radyo linki üzerinden veri iletimi sırasında bazı bilgilerin kaybolmalarına veya bozulmalarına yol açabilmektedir [11]. GPRS standartları kablosuz paket teknolojilerinin bu doğal özelliğini bilerek veri bütünlüğü ve tekrar iletim stratejilerini birleştirmiştir. Bu sebeple potansiyel iletim gecikmeleri meydana gelebilmektedir [11].

Depolama: SMS’deki depolama ve iletme fonksiyonları SMS’in en önemli özelliklerinden biri iken GPRS standardında depolama söz konusu olmamaktadır
[29].

2.2. GPRS Sistem Mimarisi

GPRS, ETSI tarafından mevcut GSM şebeke altyapısı üzerinde değişiklikler yapılarak oluşturulup hizmete sunulmuştur. GPRS sistem mimarisi Şekil 2.2` de görülmektedir [8,32].Şekil 2.2. GPRS sistem mimarisi


Şekil 2.2’de yer alan birimlerin sistemdeki görevleri aşağıdadır.

GPRS’i GSM’e entegre edebilmek için GSN(GPRS Support Node) adı verilen ağ düğümleri sınıfı tanımlanmıştır[8,29]. SGSN (Serving GPRS Support Node), servis alanı içerisinde mobil istasyona giden ve istasyondan gelen veri paketlerinin dağıtımından sorumludur. SGSN’nin görevleri arasında, GGSN (Gateway GPRS Support Node) ve mobil terminaller için paket yönlendirme ve transfer, GPRS terminalleri için bağlanma, çözülme, kullanıcı kimliği doğrulaması, mobil terminallere doğru mantıksal link yönetimi, PDP (Packet Data Protocol) bağlamlarının kontrolü fonksiyonları gibi işlevler de bulunmaktadır.

GGSN harici paket veri ağları ve GPRS omurgası arasında ara yüz görevi yapar. SGSN’den gelen GPRS paketlerini uygun PDP’ye dönüştürür ve paket veri ağına gönderir. Bu ağlar IP veya X.25 olabilir. Tersi yönde ise gelen veri paketlerinin PDP adresleri hedef kullanıcının GSM adresine dönüştürülür. Yeniden adreslenen paketler sorumlu SGSN’e gönderilir. Bu amaçla, GGSN kullanıcının mevcut SGSN adresini ve profilini kaydeder. Bir GGSN bir çok SGSN ve harici paket veri ağları için bir arabirimdir. SGSN sahip oldukları paketleri farklı GGSN’ler üzerinden farklı ağlara gönderir.

PDN (Packet Data Network) mobil istasyonlar arasındaki veri paketlerinin yönlendirilmesinden sorumludur.

BSS (Base Station System), BTS (Base Transceiver System) ve BSC (Base Station Controller)’den oluşmaktadır. BTS, MS (Mobile Station)’nin şebeke ile bağlantısını sağlayan birimdir. Belli sayıda BTS, BSC kontrolü altındadır. BSC, radyo şebekesini kontrol eder. Devre anahtarlamalı ve paket anahtarlamalı çağırmaları kurabilir, denetleyebilir ve sona erdirebilir. Radyo kaynaklarının yönetimi, arama kontrolü, hücrelerarası aktarma yönetimi, BTS veri konfigürasyonu, kanal ayrımı gibi işlevleri vardır. Bir veya daha çok BSC’ye bir SGSN hizmet verebilir.

GMSC, hücresel şebeke ile PSTN (Public Switched Telephone Network) arasındaki ara bağlantıyı sağlayan sistemdir ve HLR(Home Location Register)’ye sahiptir.

HLR, GSM/GPRS operatöründen abonelik almış olan herkesin abonelik bilgilerini bulunduran veri tabanıdır. HLR’de her kullanıcıya özel IMSI (International Mobile Subscriber Identity- Uluslararası Mobil Abone Kimlik Numarası), abonenin istemiş olduğu veya istemediği ek servisler, kimlik doğrulama parametreleri, abonenin ISP (Internet Service Provider)’si, APN (Access Point Name), MS’e tahsis edilen statik IP adresi gibi bilgiler vardır. Ayrıca, HLR’de abonenin o an hangi konum bölgesinde olduğu bilgisi de tutulur. Bu sebeple herhangi bir anda abonenin nerede olduğu bilgisi için bir başvuru merkezidir.

MSC (Mobile Switching Center), PSTN, ISDN, PLMN, PDN ve bazı özel şebekeler gibi diğer telefon ve veri sistemlerine olan ve bu sistemlerden gelen çağrıları kontrol eder. SGSN-RA (Routing Area- Yönlendirme Alanı), MSC-LA (Location Area-Yerleşim Alanı)’nın bir alt kümesidir. Bir MSC yerleşim alanı ise bir grup BSS hücresini içerir, sistem LA’yı aktif durumdaki aboneleri aramak üzere kullanır.

VLR (Visitor Location Register), o anda hizmet veren MSC-LA veya SGSN-RA’dabulunan MS’lere ait bilgi içeren veri tabanıdır. SGSN, VLR fonksiyonunu paket bağlaşmalı haberleşme için bulundurur. VLR’de bulunan sabit veriler HLR’dekiler ile aynıdır. VLR’de ziyaretçi aboneler için servis sağlamak üzere MSC veya SGSN’in ihtiyaç duyduğu geçici abone bilgisi bulunur. Bir MS, yeni bir MSC-LA veya SGSN-RA’ya girdiğinde, o MSC veya SGSN’nin VLR’si MS hakkındaki veriyi LR’den ister ve depo eder. Eğer MS başka bir zaman çağırma yapacak olursa, çağırma düzeni için gerekli bilgi hemen hazır olacaktır. GPRS sisteminde MS’lerin kimlik doğrulama prosedürleri için MSC/VLR yerine HLR kullanılır. MSC/VLR SGSN’ye direkt olarak Gs arayüzünü kullanarak bağlanır. Gs arayüzü, hem GSM hem de GPRS trafiği ile ilişkisi bulunan terminallerle uyumlu çalışmak için kullanılır. Bu yüzden Gs arayüzü MSC/VLR ve SGSN’deki veri tabanlarını birbirine bağlar.

EIR (Equipment Identity Register), mobilin çalıntı olması veya herhangi bir nedenle bozulması durumunda sistem içinde kullanılmasını önlemek için mobil cihaz kimlik bilgisini içeren bir veri tabanıdır.

Gr arabirimi HLR ve SGSN arasında bilgi alışverişini üstlenir. SGSN bir mobil istasyonun mevcut konumu hakkında HLR’yi bilgilendirir. Kullanıcının konumu ve profilini sorgulamak için ve konum kayıtçısındaki bilgileri güncelleyebilmek için GGSN ile HLR arasındaki işaretleşme yolu GGSN tarafından kullanılabilir. Ayrıca devre anahtarlamalı hizmetler ve paket anahtarlamalı hizmetler arasındaki koordinasyonu sağlamak için MSC/VLR devreye sokulabilir. Devre anahtarlamalı GSM çağrılarının sayfalama istekleri SGSN tarafından yerine getirilebilir. Bu amaçla Gs arabirimi SGSN ve MSC/VLR veri tabanlarını birbirine bağlar. GPRS ile SMS mesaj alış verişini gerçekleştirebilmek için Gd arabirimi tanımlanmıştır. Gd arabirimi SGSN ile SMS-GMSN kısımlarını birbirine bağlar. Gb arabirimi BSC ile SGSN arasında bağlantı kurar. Gn ve Gp arabirimleri vasıtası ile kullanıcı verileri ve işaret verilerinin GSN’ler arasında transferi gerçekleşir. Eğer SGSN ve GGSN aynı PLMN içerisinde ise Gn arabirimi, farklı PLMN içerisinde ise Gp arabirimleri kullanılır. Bütün GSN’ler bağlantılarını IP tabanlı GPRS omurgaları ile gerçekleştirirler.

GSN’ler PDN paketlerini GTP (GPRS Tunneling Protocol) kullanarak iletir. GPRS
omurgaları iki gruba ayrılabilir [29]:

1. Intra-PLMN: Aynı PLMN içerisindeki GSN’leri bağlar.
2. Inter-PLMN: Farklı PLMN içerisindeki GSN’ler arasında bağlantı kurar.

Şekil 2.3`de bir inter-PLMN omurga ile birbirlerine bağlanmış farklı iki intra-PLMN
omurga ağı görülmektedir.Şekil 2.3. GPRS sisteminde yönlendirme


Şekil 2.3’de görüldüğü gibi intra-PLMN ile harici inter-PLMN arasındaki ağ geçidi sınır ağ geçidi olarak adlandırılır. Sınır ağ geçitleri kayıtsız kullanıcılara ve istenmeyen saldırılara karşı sistemi savunma görevini yerine getirir. İki SGSN arasındaki Gn ve Gp arabirimleri bir gezgin istasyon bir bölgeden başka bir bölgeye geçtiği zaman kullanıcı profillerindeki değişikliklere müsaade eder. Gi arabirimi PLMN ile İnternet veya kurumsal intranetler arasında bir arabirim oluşturur.